අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

CBS Industry Co Ltd ZAK windows and doors expo හි පළමු දර්ශනය

CBS Industry Co Ltd 2015 ZAK දොරවල් සහ ජනෙල් ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රදර්ශනය.අපි WMH-318 uPVC වින්ඩෝස් 3-හෙඩ් වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයේ නවතම මාදිලිය ඉදිරිපත් කරමු, ඒවා නව්‍ය නිර්මාණ, උපරිම.වෙල්ඩින් උස 180mm වේ, කලම්ප සඳහා රේඛීය මාර්ගෝපදේශ නැවත සකස් කරන්න.වෙල්ඩින් හිස සඳහා රේඛීය මාර්ගෝපදේශය.එය 3-හෙඩ් වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයක්, නමුත් 4 වෙල්ඩින් පිහිටීමක් ඇත, එයින් අදහස් වන්නේ එය 4-හිස් වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයක් මෙන් ක්‍රියා කළ හැකි බවයි.

1-1609211210539D

පසු කාලය: දෙසැම්බර්-08-2015