សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

IGL-2510E-SD ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកញ្ចក់ស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញជាមួយនឹងមនុស្សយន្តបិទជិត


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩