សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

CNC ម៉ាស៊ីនពត់កោងអាលុយមីញ៉ូម Spacer Bar ដោយស្វ័យប្រវត្តិ


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩