Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    cbs-dgu-aýna-maşyn

CBS aýna gaýtadan işleýän enjamlar izolýasiýa aýna önümçilik liniýasyny, gorizontal we dik aýna kir ýuwýan maşyn, aýna gyrasy maşyn we aýna kesmek stoly we ş.m. öz içine alýar. .Izolýasiýa edýän aýna enjamlarymyz adaty metal spacer (alýumin spacer, poslamaýan spacer we ş.m.) we aýna önümçiligini izolýasiýa edýän metal däl ýyly gyrasy spacer (super spacer, Dual Seal we ş.m.) üçin giňden ulanylýar.

HABARLAR

Laminasiýa enjamy

CBS Industry Co Ltd ilkinji gezek ZAK penjirelerinde we gapylar sergisinde görkezilýär

CBS Industry Co Ltd, 2015 ZAK gapylary we penjireleri sergisinde.WMH-318 uPVC windows 3 kelleli kebşirleýiş maşynynyň iň täze modelini hödürleýäris ...

Gurluşykda ulanylýan aýna ýa-da fasad ýaly aýnany arassalamak üçin aýna kir ýuwýan maşyna salgylanyp, bu ýerde bilelikde işlemegiň käbir möhüm aýratynlyklary bar ...
Izolýasiýa aýna önümçilik liniýalary, güýçlendirilen izolýasiýa aýratynlyklary bolan goşa ýa-da üç aýnaly penjireleri öndürmek üçin ulanylýar.Önüm ...